Sarantis po celom svete


Navštívte našu skupinovú stránku

Skupina Sarantis| Angličtina

Alebo vyberte umiestnenie

Medzinárodný deň životného prostredia: Sarantis Group a udržateľná budúcnosť

4 JÚNA 2021

4. júna 2021

Medzinárodný deň životného prostredia je dňom, ktorý nám pripomína, aké dôležité je ochraňovať životné prostredie. Každoročne ho oslavujem 5. júna. Organizácia spojených národov stanovila tento dátum pre zvýšenie povedomia o ochrane životného prostredia a pre upevnenie zodpovedného prístupu v otázkach životného prostredia na národnej, podnikovej ale aj osobnej úrovni.

Sarantis Group sa aktívne podieľa prostredníctvom zodpovedného prístupu a vysoko kvalitných produktov na zásadných zmenách v tejto oblasti. Udržateľnosť je podstatou obchodného modelu a je kľúčovým segmentom pri rozhodovaní naprieč činnosťou spoločnosti od prvotných návrhov, výroby produktov, po konečné použitie spotrebiteľom.

V tejto súvislosti Sarantis Group neustále posilňuje svoje ekologické iniciatívy, a to nielen z hľadiska výroby, ale aj značky ako takej. Naším cieľom je zmierniť svoju ekologickú stopu a zoznámiť spotrebiteľa s ekologickou filozofiou.

Udržateľnosť výroby aj spotreby je kľúčovým prvkom stratégie udržateľnosti našej spoločnosti a významne tak ovplyvňuje výrobné procesy aj finálne portfólio našich produktov. Osobitný dôraz je kladený predovšetkým na opatrenia, ktoré sa zameriavajú na minimalizáciu ekologickej záťaže v rámci obalového materiálu. Nemenej dôležitou súčasťou sú procesy získavania surovín, zlepšenie energetickej účinnosti, využívanie obnoviteľných zdrojov energie a znižovanie emisií skleníkových plynov.

V rámci výroby si Sarantis Group kladie za cieľ zavádzať postupy šetrné k životnému prostrediu, zameriava sa na znižovanie spotreby energie počas výrobného procesu a investuje do nového automatizovaného strojového zariadenia vo všetkých závodoch v Grécku, Poľsku a na Ukrajine. Zároveň je investované do Certifikácie systému riadenia hospodárenia s energiou ISO 50001 v Grécku a do Certifikácie systému environmentálneho manažérstva ISO 14001 na Ukrajine, ktorého primárnym cieľom je zabezpečiť ekologický prístup vo výrobe a ďalej podporovať monitorovanie vplyvu na životné prostredie. Budúce plány zahŕňajú inštaláciu fotovoltických systémov do výrobných zariadení a získanie environmentálnych certifikácií na úrovni celej skupiny. Okrem iného prebieha investovanie do poľskej dcérskej spoločnosti Polipak, ktorá povedie k novému výrobnému zariadeniu (plne modernizované a automatizované strojové zariadenie bude využívať pokročilé a ekologicky zodpovedné technológie).

Pre produkty sa Sarantis Group snaží využívať vždy suroviny aj obalový materiál s ohľadom na životné prostredie. Vyberáme látky, ktoré sú ekologické. Zvyšujeme počty recyklovaných, biologicky odbúrateľných a prírodných materiálov. Našu pozornosť smerujeme na znižovanie plastov použitých v obaloch a súčasne podporujeme spoluprácu s dodávateľmi, ktorí majú spoločnú filozofiu.

Napríklad produkty značky bioten obsahujú vysoké percento prírodných zložiek, obal produktov je plne recyklovateľný a krabičky na krémy sú certifikované FSC (Forest Stewardship Council), čo označuje výrobky vznikajúce v súlade so zásadami trvalo udržateľného lesného hospodárenia. Do konca roka 2021 bude tiež odstránený plastový celofánový obal zo všetkých krémov na tvár.

Ďalej Sarantis Group v rámci ekologického konceptu intenzívne pracuje na produktových radách pre domácnosť (predmety na balenie potravín, odpadkové vrecia, čistiace prostriedky atď.).

V tejto súvislosti sme predstavili produktovú radu "Green Life", ktorú uvádzajú značky FINO, JAN a HEWA. Odpadkové vrecia týchto značiek využívajú z 90% až 100% recyklovaný plast a tiež sa pýšia certifikáciou FSC. Pri spracovaní jednorazových plastových výrobkov (taniere, šálky atď.) tejto produktovej rady boli materiály nahradené udržateľnými alternatívnymi zdrojmi ako sú bagasa a pšenica.

Cieľom týchto aktivít je vytvoriť pozitívny dopad na každodenný život ľudí prostredníctvom zodpovedného prístupu.

 

Sarantis Group

Skupina Sarantis Group so sídlom v Aténach a viac než 50 ročnou históriou je nadnárodnou spoločnosťou zaoberajúcou sa spotrebným tovarom, ktorá má vedúce postavenie vo východnej Európe a rozširuje svoje pôsobenie prostredníctvom vlastných dcérskych spoločností a exportnej aktivite po celom svete. Neustále sa snažíme potešiť spotrebiteľa krásnou jednoduchosťou, ktorá uľahčí každodenný život. Sme vždy nablízku. Úzko spolupracujeme s našimi partnermi na utváraní udržateľnej hodnoty – od produktov osobnej starostlivosti, domácej starostlivosti a starostlivosti o zdravie až po luxusnú kozmetiku ponúkame uznávané značky, ktoré majú pozitívny vplyv na každodenný život ľudí. Vďaka silnej aktivite v 13 krajinách, najmä v Grécku, Poľsku, Rumunsku, Bulharsku, Srbsku, Českej republike, Slovensku, Maďarsku, Severnému Macedónsku, Bosne, Portugalsku, na Ukrajine a v Rusku, vytvárame silnú distribučnú sieť vo viac ako 50 krajinách po celom svete.

Medzinárodný deň životného prostredia: Sarantis Group a udržateľná budúcnosť (426,0KB)

Skupina Sarantis oznamuje akvizíciu spoločnosti Indulona v Českej republike a na Slovensku

Skupina Sarantis dokončila akvizíciu kozmetickej značky Indulona s pôsobnosťou na slovenskom a v Českej republike. Presnejšie povedané, skupina Sarantis podpísala dohodu o nadobudnutí 100% základného imania slovenský spoločnosti SANECA TRADE s.
Viac
Change cookies consent Revoke cookies consent