Sarantis po celom svete


Navštívte našu skupinovú stránku

Skupina Sarantis| Angličtina

Alebo vyberte umiestnenie

TRVALÁ UDRŽATEĽNOSŤ

Trvalá udržateľnosť

Na ceste za ponukou obľúbených a dôveryhodných značiek je našou najvyššou prioritou zodpovednosť voči spoločnosti a životnému prostrediu. Prevádzková filozofia drží krok s vysokým tempom skupiny. Stanovili sme si cieľ vytvárať pridanú hodnotu pre zákazníkov, spotrebiteľov, partnerov, zamestnancov a ďalšie zainteresované strany a zároveň plniť záväzky a zachovať vernosť podnikovej identite.

Skupinová stratégia trvalej udržateľnosti, ktorú zdieľame, vychádza zo zachovávania optimálnej rovnováhy medzi ekonomickým úspechom a zodpovednou environmentálnou a spoločenskou praxou a zameriava sa na päť pilierov našej činnosti:  pilier ochrany životného prostredia, spoločenský pilier, prístup k produktom, pilier týkajúci sa ľudského kapitálu a náš príspevok k hospodárstvu. Každý z uvedených pilierov je v súlade so základmi nášho podnikania a zdôrazňuje to, čo je dôležité pre našich zákazníkov, klientov, partnerov a ďalšie zainteresované strany.

Našou ambíciou je byť udržateľnou a zodpovednou spoločnosťou počas celej našej firemnej činnosti prostredníctvom investícií do vyššie uvedených oblastí.

Náš príspevok k životnému prostrediu

Uznávame našu zodpovednosť za ochranu životného prostredia a zaväzujeme sa prostredníctvom našej činnosti pozitívne prispieť.

Náš sociálny príspevok

Máme pozitívny multidimenzionálny dopad na komunity, v ktorých pôsobíme, prostredníctvom našich milovaných a dôveryhodných značiek a našich starostlivých ľudí.

Náš produktový prístup

Chceme ponúkať vysoko kvalitné výrobky zodpovedajúce každodenným potrebám našich spotrebiteľov pri súčasnom prijatí spoločensky zodpovedných postupov a výrobných metód ohľaduplných k životnému prostrediu.

Náš prístup k ľudskému kapitálu

Naším cieľom je byť zamestnávateľom, ktorý si vyberie talentovaných ľudí ponúkajúcich bezpečné prostredie, kde je možné využiť a ďalej rozvíjať všetky schopnosti.

Náš príspevok k hospodárstvu

Zameriavame sa na rovnováhu medzi ekonomickým úspechom a zodpovednými environmentálnymi a sociálnymi postupmi, keď uznávame, že finančná výkonnosť ide ruka v ruke s udržateľnou obchodnou cestou.

Tlačové Správy

Preskúmajte naše najnovšie správy týkajúce sa našich aktivít, našich značiek, našich ľudí, našich akcií v oblasti udržateľnosti.

Viac
Change cookies consent Revoke cookies consent